Tổng thể dự án Astral City

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ASTRAL CITY

Đợt Thanh Toán Ngày thanh toán Số tiền thanh toán % Tích lũy
Phí Đăng Ký Ký phiếu Lựa Chọn Ký Kết Hợp Đồng Đặt Cọc (“Phiếu Lựa Chọn”) 50.000.000 VND  
Đợt 1 Ký Hợp Đồng Đặt Cọc
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Phiếu Lựa Chọn
15%
Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT(sau khi trừ Phí Đăng ký)
15%
Đợt 2 Ký Hợp Đồng Mua BánTrong vòng 14 ngày kể từ ngày dự án hoàn thành phần móng  15% 30%
Đợt 3  Thông báo Bàn Giao Nhà 75% +2% Phí bảo trì 95%
Đợt cuối Khi bàn giao Sổ Hồng 5% 100%

XEM THÊM:

Tổng quan dự án Astral City
Mặt bằng dự án Astral City
Tiện ích dự án.