Tiện ích dự án Astral City - Phân Khu The Vega

MẶT BẰNG THÁP THE VEGA – ASTRAL CITY

Mặt bằng tầng điển hình dự án Astral City
Căn hộ Astral City 1 Phòng Ngủ - 1 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 1 Phòng Ngủ – 1 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ - 1 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 1 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ - 2 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ - 2 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 2 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 3 Phòng Ngủ - 2 Nhà Vệ Sinh
Căn hộ Astral City 3 Phòng Ngủ – 2 Nhà Vệ Sinh